Raakvlakken HB en anderen

De overlap in gedragsbeeld tussen hoogbegaafdheid en o.a. ADHD of ASS bemoeilijkt zowel de vaststelling van hoogbegaafdheid als de diagnose van deze stoornissen. Om tot een correcte vaststelling of diagnose te komen is het van belang rekening te houden met de onderliggende oorzaak van de gedragskenmerken alsook de context waarbinnen het gedrag zich voordoet. Dit vereist kennis van en inzicht in het functioneren van hoogbegaafde individuen alsook kennis van kenmerken van de eerder vernoemde stoornissen. Een degelijke basisopleiding (bv. psychologie) is hiervoor een noodzakelijke vereiste. Hieronder staat een schematische voorstelling van deze overlap in gedragsbeeld. Raakvlakken HB ASS-ADHD-angst-stemming-gedrag.PDF

Raakvlakken HB ASS-ADHD-angst-stemming-gedrag1_TK-1