Herkenningstool hoogbegaafdheid

De praktijk leert ons dat er niet zoiets is als ‘het’ hoogbegaafd individu. Hoogbegaafden vormen een zeer heterogene groep, met een grote range qua intellectuele capaciteiten, talenten, vaardigheden, persoonlijkheid, etc. Hoogbegaafde individuen kunnen over een brede range aan sterktes beschikken, met inbegrip van onder meer sterke cognitieve capaciteiten, een goed probleemoplossend vermogen, oog voor detail, etc. Hiertegenover staat dat hoogbegaafde individuen in hun dagelijks functioneren ook moeilijkheden kunnen ervaren in de thuisomgeving, op school, op het werk, … Voor een correcte detectie van hoogbegaafdheid is het belangrijk rekening te houden met zowel de sterktes van hoogbegaafde individuen als eventuele valkuilen die zij ervaren. Onderstaand document biedt een overzicht van mogelijke sterktes en valkuilen. Dit is een greep uit het gedragsbeeld van hoogbegaafde individuen en bijgevolg niet allesomvattend.

Herkenningstool (pdf)