Home

Bekijk het vormingsaanbod

In de (geestelijke) gezondheidszorg in Vlaanderen is hoogbegaafdheid een onderschat fenomeen. Er zijn heel wat casussen voorhanden waarin mensen aangeven zich niet begrepen en/of geholpen te voelen in psychologische noch psychiatrische begeleiding omdat naar hun aanvoelen hoogbegaafdheid onvoldoende gekend is. De reden van deze onderkenning heeft te maken met het feit dat hoogbegaafdheid een eigenschap is die op zich helemaal geen probleem is. Het is net een persoonlijke sterkte wat maakt dat er heel wat hoogbegaafden zijn die net omwille van die sterkte vlot en succesvol door het leven gaan. Gelukkig geldt dit voor een grote groep hoogbegaafde individuen, maar daarnaast valt niet te ontkennen dat er ook hoogbegaafden zijn die van kinds af aan moeite ondervinden met zichzelf en/of de omgeving (gezin, school, peers) waarbinnen ze functioneren. Bij deze groep kan de hoogbegaafdheid aanleiding geven tot een licht tot mogelijk zeer problematisch evoluerende ontwikkeling. Praktijkervaring alsook wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat niet weten dat hoogbegaafdheid aan de orde is, een risicofactor inhoudt voor de verdere sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind of de volwassene. Hierdoor kunnen zeer complexe situaties ontstaan. Bij tijdige herkenning zou deze complexiteit in een heel aantal gevallen absoluut vermeden kunnen worden. De blinde vlek die rond hoogbegaafdheid bestaat binnen de (geestelijke) gezondheidszorg kan bijgevolg de ontwikkeling van hoogbegaafde individuen negatief beïnvloeden.

Verder is het opvallend dat er, naast de blinde vlek, ook heel wat verkeerde opvattingen leven rond hoogbegaafdheid. Enkele vaak voorkomende denkfouten zijn:

  • Om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken, zijn IQ-gegevens (IQ>130) en uitmuntende schoolse resultaten noodzakelijk en voldoende.
  • Hoogbegaafdheid kan niet samen voorkomen met een leerprobleem of -stoornis.
  • Hoogbegaafdheid is luxeprobleem. Het is een bonus die ervoor zorgt dat je een succesvol leven kan gaan leiden. Het is een zegen als je hoogbegaafd bent.
  • Hoogbegaafd zijn betekent een klas overslaan op school.
  • Alle hoogbegaafden hebben moeilijkheden op sociaal vlak.
  • Hoogbegaafdheid is geen probleem, bijgevolg is geen verdere tussenkomst vereist. Interveniëren is pas nodig als er problemen vastgesteld worden.
  • Veel hoogbegaafden zijn ook hoogsensitief.
  • Veel hoogbegaafden hebben ook ASS / ADHD.

Om tegemoet te komen aan mogelijke tekorten op vlak van de (h)erkenning van hoogbegaafdheid binnen de (geestelijke) gezondheidszorg en bovenstaande denkfouten recht te zetten, werd een project omtrent hoogbegaafdheid opgestart met ondersteuning van de Vlaamse overheid. Door middel van dit project trachten we de herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid te bevorderen binnen de gezondheidszorg in Vlaanderen.