Een denktalent? Psycho-educatie!

Dat hoogbegaafde individuen verschillen van niet-hoogbegaafde individuen, is al lang duidelijk. Maar hoe is dit voor het hoogbegaafd individu zelf? Hoogbegaafde kinderen voelen bijvoorbeeld al snel dat ze niet helemaal hetzelfde zijn als hun leeftijdsgenootjes. Ze zijn sneller klaar in de klas, hebben andere interesses, verwerken nieuwe leerstof gemakkelijker, etc. In de praktijk stellen we echter vast dat kinderen, jongeren en volwassenen dit ‘anders zijn’ vaak negatief interpreteren. Ze schrijven het namelijk niet toe aan sterktes, maar voelen zich abnormaal of raar. Dit komt het functioneren van deze kinderen/volwassenen niet ten goede, wat zich uit in een verminderd zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Het is dan ook van uitermate groot belang om hoogbegaafde individuen inzicht te geven in het eigen functioneren, zowel in de valkuilen als in de sterktes. Op die manier leren ze zichzelf begrijpen en krijgt het ‘anders zijn’ een plekje.

Psycho-educatie bij kinderen: Hoe aanpakken?

Een denktalent.Psychoeducatie1_TK

Hoogbegaafdheid in het onderwijs