Detectie en diagnostiek

Om hoogbegaafde individuen optimaal te kunnen ondersteunen, is een correcte identificatie noodzakelijk. Voor het diagnostisch proces kan starten, is het echter van uitermate groot belang dat signalen van hoogbegaafdheid als dusdanig erkend en herkend worden. Eerste signalen van hoogbegaafdheid, hetzij sterktes hetzij kenmerken van een verminderd welbevinden, kunnen opgemerkt worden op school, bij de huisarts, thuis, etc. In tegenstelling tot psychologische stoornissen zoals ASS, ADHD, leerstoornissen, … zijn er geen gestandaardiseerde criteria om hoogbegaafdheid vast te stellen, wat de vaststelling van hoogbegaafdheid moeilijker maakt.

Een uitgebreid overzicht van kenmerken en valkuilen die met hoogbegaafdheid geassocieerd zijn, is te vinden in de herkenningstool.

Te gebruiken binnen de klinische praktijk: